ข่าว

การนำเสนอผลการศึกษาผลกระทบการเจรจาเอฟทีเอ ไทย-อียู

สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา โดยนายทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้อำนวยการวิจัยของสถาบันฯ จัดสัมมนานำเสนอผลการศึกษาวิจัยเรื่อง "ผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย-สหภาพยุโรป"…

สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาร่วมทำการศึกษาวิจัย…

นายทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้อำนวยการวิจัยสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนา “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป”

การประชุมรับฟังความคิดเห็น FTA Thai-EU#1

     กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา จัดการประชุมระดมความคิดเห็น "โครงการศึกษาผลกระทบจากการทำข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป" ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ 2 ชั้น 3…

งานสัมมนา “นโยบายเกษตรไทยควรไปทางไหน?”

สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(ไอเอฟดี) จัดงานสัมมนา "นโยบายเกษตรไทยควรไปทางไหน?" เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัยของโครงการ "การวัดขนาดของผลกระทบในวงกว้างของนโยบายการเกษตรและนัยต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเกษตรไทย :…

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๔๑ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โอกาสนี้ เหล่าตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงาน มูลนิธิสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา…

IFD และ ธ.ก.ส. ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการลงทุนฟินเทค

สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(IFD) ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ธ.ก.ส. ยุคใหม่ กับนวัตกรรมฟินเทคและความเป็นไปได้ในการลงทุน” ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง…

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ื     ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล การนี้…

ความชัดเจนเลือกตั้งปี 2562 และการเข้าถึงคนจน หนุนประสิทธิผลภาครัฐขึ้นมาอยู่ระดับ “ดี” เป็นครั้งแรก

นายทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (ไอเอฟดี) แถลงข่าวผลการจัดทำ ดัชนีประสิทธิผลภาครัฐประเทศไทยพลัส (Thailand’s Public Sector Effectiveness Index Plus) ประจำไตรมาส 4 ปี 2561…

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICNB 2018

            สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา ร่วมกับ สถาบันการสร้างชาติ  และ The Women’s Institute of Management (Malaysia) จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICNB International Conference on Nation-Building 2018 ระหว่างวันที่  6-8 พฤศจิกายน…