ข่าว

วิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย Monte Carlo Simulation

📈📊📉 วิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย Monte Carlo Simulationเรียนรู้วิธีใช้ Excel ในการทำ Monte Carlo Simulation # จะตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง/ความไม่แน่นอนอย่างไร# สร้างค่าพยากรณ์เป็นช่วง พร้อมความน่าจะเป็น แทนค่าพยากรณ์ค่าเดียว#

✨ ออกแบบเมืองอย่างไรให้ปลอดภัยหลังยุค COVID-19

✨ ออกแบบเมืองอย่างไรให้ปลอดภัยหลังยุค COVID-19 COVID-19 จะอยู่กับเราไปอีกนาน การพัฒนาเมือง สังคม และที่อยู่อาศัย จึงมีความสำคัญและเป็นเรื่องใกล้ตัว Centre of System and Design ภายใต้สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา

สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “แบบจำลองจุลภาคของครัวเรือน ”…

สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (ไอเอฟดี) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “แบบจำลองจุลภาคของครัวเรือน (Household Microsimulation Model)” ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอนาคตศึกษา

🚩 "ท่ามกลางอนาคตที่ไม่แน่นอนมากขึ้น … การเข้าใจอนาคตอย่างลึกซึ้งและการออกแบบอนาคตทางเลือกขององค์กรและประเทศ … เป็นสิ่งสำคัญของความสำเร็จในอนาคต" NIDA และ NIA ร่วมกับองค์กรสนับสนุนด้านการศึกษาและใช้ประโยชน์จากอนาคตศึกษา …

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนรับฟังการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “FTA ไทย-EFTA…

📣กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนรับฟังการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "FTA ไทย-EFTA กับโมเดลเศรษฐกิจใหม่หลัง COVID-19" 🇮🇸🇱🇮🇳🇴🇨🇭 📍วันจันทร์​ที่ 20 ก.ย. 64 🕑เวลา 13.00 - 17.00 น. โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ เอกชน เกษตรกร…

การฟื้นการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA)

สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ "การฟื้นการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA)"…

การนำเสนอผลการศึกษาผลกระทบการเจรจาเอฟทีเอ ไทย-อียู

สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา โดยนายทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้อำนวยการวิจัยของสถาบันฯ จัดสัมมนานำเสนอผลการศึกษาวิจัยเรื่อง "ผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย-สหภาพยุโรป"…

สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาร่วมทำการศึกษาวิจัย…

นายทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้อำนวยการวิจัยสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนา “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป”

การประชุมรับฟังความคิดเห็น FTA Thai-EU#1

     กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา จัดการประชุมระดมความคิดเห็น "โครงการศึกษาผลกระทบจากการทำข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป" ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ 2 ชั้น 3…