สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา

87/110 อาคารโมเดอร์นทาวน์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
TEL : 02 382 1560 ถึง 2
FAX : 02 382 1565
E-MAIL : mailbox@ifd.or.th