การประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

               สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(IFD) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธกส.) จัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและถกเถียงประเด็นเชิงลึกจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมื่อวันพุธที่ 12…

การประชุมเพื่อกำหนดโครงสร้างตัวชี้วัด การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของไทย

               สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(IFD) ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประชุมเพื่อกำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของชุดข้อมูลและตัวชี้วัดการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของไทย เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา…

World Policy Conference 2017

             ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(IFD) ได้รับเชิญเข้าร่วมและบรรยายในการประชุมระดับนานาชาติ World Policy Conference ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศโมรอคโค โดย…

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICNB 2017

              สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(IFD) ร่วมกับสภาปัญญาสมาพันธ์ สถาบันการสร้างชาติ และ University of London Thailand Campus จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICNB International Conference on Nation-Building 2017 : Innovative…

ผลการศึกษาโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของไทย

            สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(IFD) ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจัดการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการพัฒนาชุดข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อติดตามประเมินผลการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของไทย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ…

ผลสำรวจเผยคนไทยส่วนใหญ่เป็นหนี้และกู้ยืม เสนอรัฐช่วยกำกับ พร้อมออกมาตรการจูงใจออมเงิน

คำว่า “คนไทยเกิดมาพร้อมหนี้สินติดตัว” เป็นคำที่ไม่เกินความเป็นจริง เพราะช่วงหลายปีที่ผ่านมา ระดับหนี้ครัวเรือนในประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้สร้างความกังวลให้กับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากพบว่า…

ผลสำรวจนิสัย 3 อันดับแรกที่คนไทยควรเปลี่ยนแปลงมากที่สุด

19  ปี หลังจากประเทศญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นจัดโอลิมปิค และเปิดรถไฟชินกันเซ็น 35 ปีหลังจากแพ้สงคราม ญี่ปุ่นกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ แม้จะพบกับความพ่ายแพ้จนต้องปิดประเทศเป็นเวลาหลายปี…

ผลสำรวจความเห็นต่อโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

ตลอดปี 2559 รัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้กำหนดนโยบายหลากหลายรูปแบบในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทย อาทิ โครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ ทั้งช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรและผู้ที่ไม่ใช่เกษตรกร โครงการบ้านประชารัฐ…

ผลสำรวจทำไมคนไทยจำนวนมากจึงถูกหลอกต้มตุ๋นได้ง่าย

ในปัจจุบัน ในสังคมมีข่าวสารมากมายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆ ทั้งการโฆษณาเกินจริงด้านสรรพคุณผลิตภัณฑ์บางประเภท ที่ทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อและถูกหลอกให้ซื้ออย่างดาย หรือการหลอกลวงให้นำเงินไปลงทุน…

ผลสำรวจเผยรัฐควรใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาคอร์รัปชั่นมากที่สุด แต่ควรคำนึงถึงความจำเป็น…

มาตรา 44 ถือเป็นเครื่องมือสำคัญประเภทหนึ่ง ที่รัฐบาลในปัจจุบันได้นำมาใช้ในการบริหารประเทศ รวมถึงใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องทั้งภาคธุรกิจ ภาคสังคม และอื่นๆ โดยมีประโยชน์ในด้านความรวดเร็วในการบริหารจัดการเมื่อมีการใช้มาตรา 44…