ศูนย์โพลและสำรวจ “ไอเอฟดีโพล” : ประเมินผลงาน 100 วัน  “นายกฯ รัฐบาล ฝ่ายค้าน

เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ประเมินผลงาน 100 วัน  “นายกฯ รัฐบาล ฝ่ายค้าน” และภาพจำของประชาชนที่มีต่อนายกฯ เศรษฐา” ผลสำรวจพบ “นายกฯ รัฐบาล ฝ่ายค้าน ต่างได้คะแนนคาบเส้น” คะแนนเต็ม 10 คะแนน นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ได้ 5.60 คะแนน รัฐบาลได้

ผลสำรวจ โพล “การเลือกตั้งผู้บริหารชุดใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์

สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) ปิดเผยผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การเลือกตั้งผู้บริหารชุดใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์”

ประกวดผลงานวิจัยและบทความวิชาการดีเด่นระดับชาติ ด้านอนาคตศึกษา (Future Studies) ประจำปี 2567

ใบสมัครประกวดผลงานวิชาการ-ด้านอนาคตศึกษา_2567Download ใบสมัครส่งประกวดผลงานวิชาการ_Centre-of-Index-DevelopmentDownload ใบสมัครส่งประกวดผลงานวิชาการ_Centre-of-System-and-DesignDownload

“ไอเอฟดีโพล” เรื่องความเชื่อมั่นต่อพรรคการเมืองและความเชื่อมั่นต่อระบบการเมืองไทย

ศูนย์โพลและสํารวจไอเอฟดี สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (ไอเอฟดี) เปิดเผยผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ความเชื่อมั่นต่อพรรคการเมืองและความเชื่อมั่นต่อระบบการเมืองไทย” ผมวิเคราะห์จากผลสำรวจไอเอฟดีโพล

ประกาศผลการพิจารณารางวัล การประกวดผลงานวิจัยและบทความวิชาการดีเด่นระดับชาติ…

สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาได้จัดการประกวดผลงานวิจัยและบทความวิชาการดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านอนาคตศึกษา (Future Studies) ด้านแบบจำลองสังคมการเมืองเศรษฐกิจ (Socio-Political-Economic

ประกวดผลงานวิจัยและบทความวิชาการดีเด่นระดับชาติ ด้านอนาคตศึกษา (Future Studies) ประจำปี 2566

ใบสมัครประกวดผลงานฯ-ด้านอนาคตศึกษา-2566Download ใบสมัครส่งประกวดผลงานวิชาการ_Centre-of-Index-DevelopmentDownload ใบสมัครส่งประกวดผลงานวิชาการ_Centre-of-Socio-Political-Economic-ModellingDownload

วิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย Monte Carlo Simulation

📈📊📉 วิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย Monte Carlo Simulationเรียนรู้วิธีใช้ Excel ในการทำ Monte Carlo Simulation # จะตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง/ความไม่แน่นอนอย่างไร# สร้างค่าพยากรณ์เป็นช่วง พร้อมความน่าจะเป็น แทนค่าพยากรณ์ค่าเดียว#

✨ ออกแบบเมืองอย่างไรให้ปลอดภัยหลังยุค COVID-19

✨ ออกแบบเมืองอย่างไรให้ปลอดภัยหลังยุค COVID-19 COVID-19 จะอยู่กับเราไปอีกนาน การพัฒนาเมือง สังคม และที่อยู่อาศัย จึงมีความสำคัญและเป็นเรื่องใกล้ตัว Centre of System and Design ภายใต้สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา

สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “แบบจำลองจุลภาคของครัวเรือน ”…

สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (ไอเอฟดี) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “แบบจำลองจุลภาคของครัวเรือน (Household Microsimulation Model)” ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอนาคตศึกษา

🚩 "ท่ามกลางอนาคตที่ไม่แน่นอนมากขึ้น … การเข้าใจอนาคตอย่างลึกซึ้งและการออกแบบอนาคตทางเลือกขององค์กรและประเทศ … เป็นสิ่งสำคัญของความสำเร็จในอนาคต" NIDA และ NIA ร่วมกับองค์กรสนับสนุนด้านการศึกษาและใช้ประโยชน์จากอนาคตศึกษา …