ผลสำรวจความเป็นจิตอาสาของคนไทย จากสถานการณ์เด็กและโค้ช 13 คนติดถ้ำ

Feature Image Designed by brgfx / Freepik จากเหตุการณ์  นักฟุตบอลเยาวชนและโค้ช 13 คน ติดอยู่ในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย  ทำให้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ  ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือจำนวนมาก…

เท่อินเด็กซ์พลัส ชี้ภาคประชาชนและภาคเอกชนมีประสิทธิผลในการดำเนินงานในเกณฑ์ดี…

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) แถลงข่าว ผลการจัดทำ “ดัชนีประสิทธิผลประเทศไทยพลัส (Thailand Effectiveness Index Plus)” ประจำไตรมาส 1 ปี 2561 ซึ่งเป็นดัชนีผสม (composite index)…

IFD Survey เผยผลสำรวจการรับรู้ของประชาชนต่อกิจการน้ำมัน และก๊าซของไทย

Feature Image Designed by iconicbestiary / Freepik ทุกครั้งที่มีการปรับราคาน้ำมันและก๊าซ ทำให้มีผลกระทบต่อค่าครองชีพและกระทบความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งด้านการอุปโภคบริโภค อีกทั้งราคาโดยสารของระบบขนส่งมวลชน ก็ปรับราคาขึ้นตามไปด้วย…

การประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

               สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(IFD) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธกส.) จัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและถกเถียงประเด็นเชิงลึกจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมื่อวันพุธที่ 12…

การประชุมเพื่อกำหนดโครงสร้างตัวชี้วัด การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของไทย

               สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(IFD) ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประชุมเพื่อกำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของชุดข้อมูลและตัวชี้วัดการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของไทย เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา…

World Policy Conference 2017

             ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(IFD) ได้รับเชิญเข้าร่วมและบรรยายในการประชุมระดับนานาชาติ World Policy Conference ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศโมรอคโค โดย…

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICNB 2017

              สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(IFD) ร่วมกับสภาปัญญาสมาพันธ์ สถาบันการสร้างชาติ และ University of London Thailand Campus จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICNB International Conference on Nation-Building 2017 : Innovative…

ผลการศึกษาโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของไทย

            สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(IFD) ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจัดการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการพัฒนาชุดข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อติดตามประเมินผลการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของไทย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ…

ผลสำรวจเผยคนไทยส่วนใหญ่เป็นหนี้และกู้ยืม เสนอรัฐช่วยกำกับ พร้อมออกมาตรการจูงใจออมเงิน

คำว่า “คนไทยเกิดมาพร้อมหนี้สินติดตัว” เป็นคำที่ไม่เกินความเป็นจริง เพราะช่วงหลายปีที่ผ่านมา ระดับหนี้ครัวเรือนในประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้สร้างความกังวลให้กับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากพบว่า…

ผลสำรวจนิสัย 3 อันดับแรกที่คนไทยควรเปลี่ยนแปลงมากที่สุด

19  ปี หลังจากประเทศญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นจัดโอลิมปิค และเปิดรถไฟชินกันเซ็น 35 ปีหลังจากแพ้สงคราม ญี่ปุ่นกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ แม้จะพบกับความพ่ายแพ้จนต้องปิดประเทศเป็นเวลาหลายปี…