การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICNB 2017

              สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(IFD) ร่วมกับสภาปัญญาสมาพันธ์ สถาบันการสร้างชาติ และ University of London Thailand Campus จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICNB International Conference on Nation-Building 2017 : Innovative…

ผลการศึกษาโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของไทย

            สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(IFD) ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจัดการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการพัฒนาชุดข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อติดตามประเมินผลการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของไทย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ…

ผลสำรวจเผยคนไทยส่วนใหญ่เป็นหนี้และกู้ยืม เสนอรัฐช่วยกำกับ พร้อมออกมาตรการจูงใจออมเงิน

คำว่า “คนไทยเกิดมาพร้อมหนี้สินติดตัว” เป็นคำที่ไม่เกินความเป็นจริง เพราะช่วงหลายปีที่ผ่านมา ระดับหนี้ครัวเรือนในประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้สร้างความกังวลให้กับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากพบว่า…

ผลสำรวจนิสัย 3 อันดับแรกที่คนไทยควรเปลี่ยนแปลงมากที่สุด

19  ปี หลังจากประเทศญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นจัดโอลิมปิค และเปิดรถไฟชินกันเซ็น 35 ปีหลังจากแพ้สงคราม ญี่ปุ่นกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ แม้จะพบกับความพ่ายแพ้จนต้องปิดประเทศเป็นเวลาหลายปี…

ผลสำรวจความเห็นต่อโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

ตลอดปี 2559 รัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้กำหนดนโยบายหลากหลายรูปแบบในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทย อาทิ โครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ ทั้งช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรและผู้ที่ไม่ใช่เกษตรกร โครงการบ้านประชารัฐ…

ผลสำรวจทำไมคนไทยจำนวนมากจึงถูกหลอกต้มตุ๋นได้ง่าย

ในปัจจุบัน ในสังคมมีข่าวสารมากมายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆ ทั้งการโฆษณาเกินจริงด้านสรรพคุณผลิตภัณฑ์บางประเภท ที่ทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อและถูกหลอกให้ซื้ออย่างดาย หรือการหลอกลวงให้นำเงินไปลงทุน…

ผลสำรวจเผยรัฐควรใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาคอร์รัปชั่นมากที่สุด แต่ควรคำนึงถึงความจำเป็น…

มาตรา 44 ถือเป็นเครื่องมือสำคัญประเภทหนึ่ง ที่รัฐบาลในปัจจุบันได้นำมาใช้ในการบริหารประเทศ รวมถึงใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องทั้งภาคธุรกิจ ภาคสังคม และอื่นๆ โดยมีประโยชน์ในด้านความรวดเร็วในการบริหารจัดการเมื่อมีการใช้มาตรา 44…

ผลสำรวจความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

กระบวนการยุติธรรม ถือเป็นที่พึ่งของประชาชน ในการอํานวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิของประชาชน เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมเป็นสําคัญ และที่ผ่านมา ได้มีเหตุการณ์ที่ลดความเชื่อมั่นของประชาชน…

การฝึกอบรมแบบจำลอง CGE

              สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) จัดการฝึกอบรม เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจำลองดุลยภาพทั่วไป (Introduction to Computable General Equilibrium Model) ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2560 ณ ห้องอบรม 300 (Convention Room)…