Browsing Tag

2561

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICNB 2018

            สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา ร่วมกับ สถาบันการสร้างชาติ  และ The Women’s Institute of Management (Malaysia) จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICNB International Conference on Nation-Building 2018 ระหว่างวันที่  6-8 พฤศจิกายน…

เท่อินเด็กซ์พลัส ชี้ภาคประชาชนและภาคเอกชนมีประสิทธิผลในการดำเนินงานในเกณฑ์ดี…

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) แถลงข่าว ผลการจัดทำ “ดัชนีประสิทธิผลประเทศไทยพลัส (Thailand Effectiveness Index Plus)” ประจำไตรมาส 1 ปี 2561 ซึ่งเป็นดัชนีผสม (composite index)…