ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๔๑ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

โอกาสนี้ เหล่าตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงาน มูลนิธิสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา ได้พร้อมใจกันไปร่วมลงนามถวายพระพร ด้วยความจงรักภักดี โดยพร้อมเพียงกัน
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมหาราชวัง

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

Leave A Reply

Your email address will not be published.