การประชุมรับฟังความคิดเห็น FTA Thai-EU#1

 

    

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา จัดการประชุมระดมความคิดเห็น “โครงการศึกษาผลกระทบจากการทำข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยนางสาวเก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้า กล่าวเปิดงาน และนายทวีชัย  เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา ได้นำเสนอข้อมูลความตกลงการค้าเสรีของสหภาพยุโรปในอดีตที่ผ่านมา ในการประชุมครั้งนี้ได้มีกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 86 คน เป็นตัวแทนผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม จากสภาอุตสาหกรรมและสมาคมต่าง ๆ ได้มีส่วนเสนอแนะและร่วมแสดงความคิดเห็นถึงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดหากจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย – สหภาพยุโรป ซึ่งการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น จัดให้มีขึ้นทั้งหมด 5 ครั้ง ช่วงเดือนสิหาคม จนถึงเดือนตุลาคม เพื่อครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน

Leave A Reply

Your email address will not be published.