ขอแสดงความอาลัย ฯพณฯ กำธน สินธวานนท์

อดีตองคมนตรี ในรัชกาลที่ 9

ขอแสดงความอาลัย
ฯพณฯ กำธน สินธวานนท์
อดีตองคมนตรี ในรัชกาลที่ 9
อณูชีวิตก่อไว้ งดงาม
ทุกอย่างบอกนิยาม ท่านพร้อม
สละสุขส่วนตนนาม เพียงเพื่อส่วนรวม
ขอส่งอาลัยล้อม สู่ฟ้าแดนสวรรค์
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
22 กันยายน 2562

Leave A Reply

Your email address will not be published.