วิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย Monte Carlo Simulation

📈📊📉

วิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย Monte Carlo Simulation
เรียนรู้วิธีใช้ Excel ในการทำ Monte Carlo Simulation

# จะตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง/ความไม่แน่นอนอย่างไร
# สร้างค่าพยากรณ์เป็นช่วง พร้อมความน่าจะเป็น แทนค่าพยากรณ์ค่าเดียว
# รายได้ก็ไม่แน่นนอน ต้นทุนก็ไม่แน่นอน แล้วควรตัดสินใจทำธุรกิจอย่างไร
# จำลองแถวคอยการให้บริการ แก้ป้ญหาลูกค้ารอคิวนาน
# ควรเก็บสินค้าคงคลังอย่างไร

🔸 Monte Carlo Simulation ยังสามารถประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง เช่น ประกันภัย วิศวกรรม การเงิน โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

ศูนย์ Centre of Socio-Political-Economic Modelling ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม workshop เพื่อเรียนรู้วิธีใช้ Excel ในการทำ Monte Carlo Simulation โดย อ.ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ นักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญแบบจำลองด้านเศรษฐศาสตร์

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เม.ย. 2565
เวลา 10.00 – 11.30 น.
Zoom Online

ลงทะเบียนฟรี ผ่านลิงค์ด้านล่าง 👇🏼
https://forms.gle/bHXiB4nhqKEgwB2WA

☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณสุกัญญา 091-871-4671
คุณรจนา 086-448-1610

Leave A Reply

Your email address will not be published.