ผลไอเอฟดีโพล เปิดผลสำรวจประชาชนและผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง “เลือกตั้ง สว. แบบใหม่ ไม่ได้ตัวแทนประชาชน”

ผลไอเอฟดีโพล เปิดผลสำรวจประชาชนและผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง “เลือกตั้ง สว. แบบใหม่  ไม่ได้ตัวแทนประชาชน” ผลสำรวจพบว่า  

ผลสำรวจโพลประชาชน 

 1. ประชาชนหมดหวังกับการเลือก สว. แบบใหม่  เพราะเปลี่ยนแปลงประเทศไปทางแย่ลง 82.5%   
 2. การเลือก สว. แบบใหม่ สามารอกโหวต/สร้างคะแนนเสียงจัดตั้งได้สำเร็จ 59.7% 
 3. หน้าตา สว. ที่จะเข้าสภาฯ จะได้คนที่เชื่อมโยงพรรคการเมืองและนายทุน 72.8%  
 4. เหตุผลที่จะไม่สมัคร สว. เพราะเบื่อการเมืองและไม่คิดว่าตนจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้ 81%   
 5. ประชาชน 68.5% ไม่สนใจการเลือก สว. กลุ่มที่ไม่สนใจ 83.4% ให้เหตุผลเพราะไม่ได้รับ/ไม่เข้าใจข้อมูลการเลือก สว. แบบใหม่ ส่วนกลุ่มที่สนใจ 58.6% ให้เหตุผลเพราะมีผู้มีชื่อเสียง/สถาบันมารณรงค์ให้ความรู้และชวนสมัคร สว. 

ผลสำรวจกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองการปกครอง 

 1. จำนวนคนสมัคร สว. คือ 1 แสน-ไม่ถึง 3 แสนคน 46.2%  และ​ไม่เกิน 99,999 คน 38.5%  
 2. หลักเกณฑ์ที่คนตัดสินใจสมัคร สว. คือ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนในอาชีพ/กลุ่มนั้น 76.9%  
 3. คนจะสมัคร สว. มากที่สุด กลุ่มในกลุ่มข้าราชการ 53.8%  ได้แก่ กลุ่มบริหารราชการแผ่นดิน/ความมั่นคง กลุ่มการศึกษา  และกลุ่มกฎหมายกระบวนการยุติธรรม และสมัครในกลุ่มประชาสังคม 46.2% ได้แก่ กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ตามลำดับ
 4. ลักษณะของคนที่เมื่อลงสมัครแล้ว จะได้รับเลือกแน่นอน คือ คนที่ผู้คนรู้จักชื่อและมีผลงาน 84.7%
 5. จำนวน สว. ตามวิธีที่ กกต. กำหนด ไม่ใช่จัดตั้ง คือไม่เกิน 50 คน   53.8%  และ ไม่เกิน 15 คน  15.3% 
 6. ความเป็นไปได้ที่พรรคการเมืองจะจัดตั้งกลุ่มคน เพื่อลงคะแนนให้คนที่พรรคกำหนด พบว่า เป็นไปได้แน่นอน (โอกาส 91-100%) 76.9%  และเป็นไปได้มาก (โอกาส 71–90%) 15.4%
 7. ค่าใช้จ่ายฮั้ว/จัดตั้ง เพื่อได้ สว. 1 คน คือ 1) ต่ำกว่า 5 ล้านบาท  69.3% และ 2) เกิน 5 ล้านบาท 30.7%  
 8. สว. ที่จะได้ จะสัมพันธ์กับฝ่ายการเมืองมากที่สุด โดยสัมพันธ์กับฝ่ายรัฐบาล  69.0%  และฝ่ายค้าน 38.5% 
 9. สว. 200 คน จะเป็นอดีตนักการเมือง 1) เกิน 75 คน 61.6% 2) เกิน 50 คน 84.7% 3) 
 10. คนจะเป็น สว. ที่ดี ควรมีคุณลักษณะสำคัญคือ เป็น 1) คนดี 92.3%  2) คนเก่ง 53.8% 3) คนกล้า 30.8% 

วิเคราะห์ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ [pdf] ดาวน์โหลด

press IFD Poll_แถลง ผล สว [pdf] ดาวน์โหลด

รายงานฉบับเต็ม final IFD Poll_แถลง ผล สว. [pdf] ดาวน์โหลด

Leave A Reply

Your email address will not be published.