Browsing Tag

ออกแบบเมือง

✨ ออกแบบเมืองอย่างไรให้ปลอดภัยหลังยุค COVID-19

✨ ออกแบบเมืองอย่างไรให้ปลอดภัยหลังยุค COVID-19 COVID-19 จะอยู่กับเราไปอีกนาน การพัฒนาเมือง สังคม และที่อยู่อาศัย จึงมีความสำคัญและเป็นเรื่องใกล้ตัว Centre of System and Design ภายใต้สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา