Browsing Tag

2018

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICNB 2018

            สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา ร่วมกับ สถาบันการสร้างชาติ  และ The Women’s Institute of Management (Malaysia) จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICNB International Conference on Nation-Building 2018 ระหว่างวันที่  6-8 พฤศจิกายน…