Browsing Tag

EFTA

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนรับฟังการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “FTA ไทย-EFTA…

📣กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนรับฟังการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "FTA ไทย-EFTA กับโมเดลเศรษฐกิจใหม่หลัง COVID-19" 🇮🇸🇱🇮🇳🇴🇨🇭 📍วันจันทร์​ที่ 20 ก.ย. 64 🕑เวลา 13.00 - 17.00 น. โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ เอกชน เกษตรกร…

การฟื้นการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA)

สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ "การฟื้นการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA)"…