Browsing Tag

IFD

ผลสำรวจ โพล “การเลือกตั้งผู้บริหารชุดใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์

สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) ปิดเผยผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การเลือกตั้งผู้บริหารชุดใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์”

“ไอเอฟดีโพล” เรื่องความเชื่อมั่นต่อพรรคการเมืองและความเชื่อมั่นต่อระบบการเมืองไทย

ศูนย์โพลและสํารวจไอเอฟดี สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (ไอเอฟดี) เปิดเผยผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ความเชื่อมั่นต่อพรรคการเมืองและความเชื่อมั่นต่อระบบการเมืองไทย” ผมวิเคราะห์จากผลสำรวจไอเอฟดีโพล

การประชุมรับฟังความคิดเห็น FTA Thai-EU#1

     กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา จัดการประชุมระดมความคิดเห็น "โครงการศึกษาผลกระทบจากการทำข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป" ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ 2 ชั้น 3…