IFD Survey เผยผลสำรวจคนไทย 61.1% ซื้อลอตเตอรี่-หวย 1.54 แสนล้านบาท/ปี

IFD Survey ทำการสำรวจพฤติกรรมการซื้อลอตเตอรี่และหวยใต้ดินของคนไทย โดยสุ่มตัวอย่างประชาชนจำนวน 1,175 ตัวอย่าง กระจายตัวในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2561 ผลพบว่า คนไทยซื้อลอตเตอรี่หรือหวย 61.1%…

ความชัดเจนเลือกตั้งปี 2562 และการเข้าถึงคนจน หนุนประสิทธิผลภาครัฐขึ้นมาอยู่ระดับ “ดี” เป็นครั้งแรก

นายทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (ไอเอฟดี) แถลงข่าวผลการจัดทำ ดัชนีประสิทธิผลภาครัฐประเทศไทยพลัส (Thailand’s Public Sector Effectiveness Index Plus) ประจำไตรมาส 4 ปี 2561…

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICNB 2018

            สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา ร่วมกับ สถาบันการสร้างชาติ  และ The Women’s Institute of Management (Malaysia) จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICNB International Conference on Nation-Building 2018 ระหว่างวันที่  6-8 พฤศจิกายน…

ประสิทธิผลประเทศไทยพลัสไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ดีขึ้น ผลจากทั้ง 3…

นายทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (ไอเอฟดี) แถลงข่าวผลการจัดทำดัชนีประสิทธิผลประเทศไทยพลัส (Thailand Effectiveness Index Plus) ประจำไตรมาส 3 ปี 2561 ดัชนีดังกล่าวนำข้อมูลมาจากการสำรวจการรับรู้…

บุคลากรของสถาบันฯ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์…

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา นายทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้อำนวยการวิจัยสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) ได้ร่วมลงนามถวายพระพร ณ สำนักงานเขตวัฒนา…

บุคลากรของสถาบันฯ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

นายทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์  รองผู้อำนวยการ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) นำตัวแทนนักวิจัย นักวิชาการ ของสถาบันฯ  ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร…

ผลสำรวจความเป็นจิตอาสาของคนไทย จากสถานการณ์เด็กและโค้ช 13 คนติดถ้ำ

จากเหตุการณ์  นักฟุตบอลเยาวชนและโค้ช 13 คน ติดอยู่ในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย  ทำให้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ  ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือจำนวนมาก โดยเฉพาะจิตอาสา ในแต่ละสาขาอาชีพ …

เท่อินเด็กซ์พลัส ชี้ภาคประชาชนและภาคเอกชนมีประสิทธิผลในการดำเนินงานในเกณฑ์ดี…

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) แถลงข่าว ผลการจัดทำ “ดัชนีประสิทธิผลประเทศไทยพลัส (Thailand Effectiveness Index Plus)” ประจำไตรมาส 1 ปี 2561 ซึ่งเป็นดัชนีผสม (composite index)…

IFD Survey เผยผลสำรวจการรับรู้ของประชาชนต่อกิจการน้ำมัน และก๊าซของไทย

ทุกครั้งที่มีการปรับราคาน้ำมันและก๊าซ ทำให้มีผลกระทบต่อค่าครองชีพและกระทบความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งด้านการอุปโภคบริโภค อีกทั้งราคาโดยสารของระบบขนส่งมวลชน ก็ปรับราคาขึ้นตามไปด้วย ทำให้ประชาชนร้องเรียนเรื่องความเดือดร้อนอยู่เสมอ…

การประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

               สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและถกเถียงประเด็นเชิงลึกจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์…