การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICNB 2018

            สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา ร่วมกับ สถาบันการสร้างชาติ  และ The Women’s Institute of Management (Malaysia) จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICNB International Conference on Nation-Building 2018 ระหว่างวันที่  6-8 พฤศจิกายน…

ประสิทธิผลประเทศไทยพลัสไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ดีขึ้น ผลจากทั้ง 3…

นายทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (ไอเอฟดี) แถลงข่าวผลการจัดทำดัชนีประสิทธิผลประเทศไทยพลัส (Thailand Effectiveness Index Plus) ประจำไตรมาส 3 ปี 2561 ดัชนีดังกล่าวนำข้อมูลมาจากการสำรวจการรับรู้…

บุคลากรของสถาบันฯ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์…

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา นายทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้อำนวยการวิจัยสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) ได้ร่วมลงนามถวายพระพร ณ สำนักงานเขตวัฒนา…

บุคลากรของสถาบันฯ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

นายทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์  รองผู้อำนวยการ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) นำตัวแทนนักวิจัย นักวิชาการ ของสถาบันฯ  ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร…

เท่อินเด็กซ์พลัส ชี้ภาคประชาชนและภาคเอกชนมีประสิทธิผลในการดำเนินงานในเกณฑ์ดี…

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) แถลงข่าว ผลการจัดทำ “ดัชนีประสิทธิผลประเทศไทยพลัส (Thailand Effectiveness Index Plus)” ประจำไตรมาส 1 ปี 2561 ซึ่งเป็นดัชนีผสม (composite index)…

การประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

               สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและถกเถียงประเด็นเชิงลึกจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์…

การประชุมเพื่อกำหนดโครงสร้างตัวชี้วัด การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของไทย

               สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(IFD) ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประชุมเพื่อกำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของชุดข้อมูลและตัวชี้วัดการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของไทย เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา…

World Policy Conference 2017

             ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(IFD) ได้รับเชิญเข้าร่วมและบรรยายในการประชุมระดับนานาชาติ World Policy Conference ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศโมรอคโค โดย…

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICNB 2017

              สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(IFD) ร่วมกับสภาปัญญาสมาพันธ์ สถาบันการสร้างชาติ และ University of London Thailand Campus จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICNB International Conference on Nation-Building 2017 : Innovative…

ผลการศึกษาโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของไทย

            สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(IFD) ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจัดการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการพัฒนาชุดข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อติดตามประเมินผลการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของไทย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ…