“ไอเอฟดีโพล” เรื่องความเชื่อมั่นต่อพรรคการเมืองและความเชื่อมั่นต่อระบบการเมืองไทย

ศูนย์โพลและสํารวจไอเอฟดี สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (ไอเอฟดี) เปิดเผยผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ความเชื่อมั่นต่อพรรคการเมืองและความเชื่อมั่นต่อระบบการเมืองไทย”

IFD Survey เผยผลสำรวจคนไทย 61.1% ซื้อลอตเตอรี่-หวย 1.54 แสนล้านบาท/ปี

IFD Survey ทำการสำรวจพฤติกรรมการซื้อลอตเตอรี่และหวยใต้ดินของคนไทย โดยสุ่มตัวอย่างประชาชนจำนวน 1,175 ตัวอย่าง กระจายตัวในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2561 ผลพบว่า คนไทยซื้อลอตเตอรี่หรือหวย 61.1%…

ผลสำรวจความเป็นจิตอาสาของคนไทย จากสถานการณ์เด็กและโค้ช 13 คนติดถ้ำ

จากเหตุการณ์  นักฟุตบอลเยาวชนและโค้ช 13 คน ติดอยู่ในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย  ทำให้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ  ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือจำนวนมาก โดยเฉพาะจิตอาสา ในแต่ละสาขาอาชีพ …

IFD Survey เผยผลสำรวจการรับรู้ของประชาชนต่อกิจการน้ำมัน และก๊าซของไทย

ทุกครั้งที่มีการปรับราคาน้ำมันและก๊าซ ทำให้มีผลกระทบต่อค่าครองชีพและกระทบความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งด้านการอุปโภคบริโภค อีกทั้งราคาโดยสารของระบบขนส่งมวลชน ก็ปรับราคาขึ้นตามไปด้วย ทำให้ประชาชนร้องเรียนเรื่องความเดือดร้อนอยู่เสมอ…

ผลสำรวจเผยคนไทยส่วนใหญ่เป็นหนี้และกู้ยืม เสนอรัฐช่วยกำกับ พร้อมออกมาตรการจูงใจออมเงิน

คำว่า “คนไทยเกิดมาพร้อมหนี้สินติดตัว” เป็นคำที่ไม่เกินความเป็นจริง เพราะช่วงหลายปีที่ผ่านมา ระดับหนี้ครัวเรือนในประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้สร้างความกังวลให้กับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากพบว่า…

ผลสำรวจนิสัย 3 อันดับแรกที่คนไทยควรเปลี่ยนแปลงมากที่สุด

19  ปี หลังจากประเทศญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นจัดโอลิมปิค และเปิดรถไฟชินกันเซ็น 35 ปีหลังจากแพ้สงคราม ญี่ปุ่นกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ แม้จะพบกับความพ่ายแพ้จนต้องปิดประเทศเป็นเวลาหลายปี…

ผลสำรวจความเห็นต่อโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

ตลอดปี 2559 รัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้กำหนดนโยบายหลากหลายรูปแบบในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทย อาทิ โครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ ทั้งช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรและผู้ที่ไม่ใช่เกษตรกร โครงการบ้านประชารัฐ…

ผลสำรวจทำไมคนไทยจำนวนมากจึงถูกหลอกต้มตุ๋นได้ง่าย

ในปัจจุบัน ในสังคมมีข่าวสารมากมายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆ ทั้งการโฆษณาเกินจริงด้านสรรพคุณผลิตภัณฑ์บางประเภท ที่ทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อและถูกหลอกให้ซื้ออย่างดาย หรือการหลอกลวงให้นำเงินไปลงทุน…

ผลสำรวจเผยรัฐควรใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาคอร์รัปชั่นมากที่สุด แต่ควรคำนึงถึงความจำเป็น…

มาตรา 44 ถือเป็นเครื่องมือสำคัญประเภทหนึ่ง ที่รัฐบาลในปัจจุบันได้นำมาใช้ในการบริหารประเทศ รวมถึงใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องทั้งภาคธุรกิจ ภาคสังคม และอื่นๆ โดยมีประโยชน์ในด้านความรวดเร็วในการบริหารจัดการเมื่อมีการใช้มาตรา 44…

ผลสำรวจความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

กระบวนการยุติธรรม ถือเป็นที่พึ่งของประชาชน ในการอํานวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิของประชาชน เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมเป็นสําคัญ และที่ผ่านมา ได้มีเหตุการณ์ที่ลดความเชื่อมั่นของประชาชน…