กุสุมา ลีลานราธิวัฒน์

 

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์และความสนใจด้านการออกแบบเพื่อสังคม การออกแบบนโยบายเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการออกแบบสื่อสารข้อมูลในงานวิจัยสู่สาธารณะ