Browsing Tag

พรรคการเมืองไทย

ผลสำรวจ โพล “การเลือกตั้งผู้บริหารชุดใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์

สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) ปิดเผยผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การเลือกตั้งผู้บริหารชุดใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์”

“ไอเอฟดีโพล” เรื่องความเชื่อมั่นต่อพรรคการเมืองและความเชื่อมั่นต่อระบบการเมืองไทย

ศูนย์โพลและสํารวจไอเอฟดี สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (ไอเอฟดี) เปิดเผยผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ความเชื่อมั่นต่อพรรคการเมืองและความเชื่อมั่นต่อระบบการเมืองไทย” ผมวิเคราะห์จากผลสำรวจไอเอฟดีโพล