ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอนาคตศึกษา

🚩 “ท่ามกลางอนาคตที่ไม่แน่นอนมากขึ้น … การเข้าใจอนาคตอย่างลึกซึ้งและการออกแบบอนาคต
ทางเลือกขององค์กรและประเทศ … เป็นสิ่งสำคัญของความสำเร็จในอนาคต”

NIDA และ NIA ร่วมกับองค์กรสนับสนุนด้านการศึกษาและใช้ประโยชน์จากอนาคตศึกษา … ขอเชิญ
ท่านร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอนาคตศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ 4 กิจกรรมหลัก

(1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวโน้มสำคัญของอนาคต อนาคตศึกษา และการปรับตัวขององค์กร และประเทศจากผู้มีประสบการณ์การคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ภายใต้หัวข้อ Transforming Through Crises

(2) ทำความเข้าใจกับอนาคตของประเทศไทย…ในหัวใจของคนรุ่นใหม่ เพื่อค้นหาโอกาส โจทย์ของการวิจัยและพัฒนาและแนวทางการปรับตัวของประเทศเพื่อส่งมอบอนาคตที่ดีต่อใจคนรุ่นใหม่ จากวิทยากรคนรุ่นใหม่ในหลากหลายวงการ

(3) อัพเดทแนวโน้มผลการคาดการณ์อนาคตในสาขาต่างๆที่ได้มีการศึกษาในช่วงปี 2564 เพื่อเข้าถึงโอกาสและความท้าทายสำคัญในอนาคตผ่านการนำเสนอของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง

(4) สนทนาแลกเปลี่ยน ทำความรู้จัก และสร้างเครือข่ายนักอนาคตศึกษาและผู้ใช้ประโยชน์อนาคต
ศึกษาในประเทศไทย เพื่อต่อยอดและเติมเต็มมุมมองและองค์ความรู้ด้านอนาคตศึกษาที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยในอนาคต

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่ https//bit.y/3px2BeQ หรือ QR Code ใน Poster ฟรีตลอดการ
ประชุม (ที่นั่งและของที่ระลึกมีจำกัด โปรดลงทะเบียนด่วน ❗❗

Leave A Reply

Your email address will not be published.