Browsing Tag

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนรับฟังการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “FTA ไทย-EFTA…

📣กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนรับฟังการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "FTA ไทย-EFTA กับโมเดลเศรษฐกิจใหม่หลัง COVID-19" 🇮🇸🇱🇮🇳🇴🇨🇭 📍วันจันทร์​ที่ 20 ก.ย. 64 🕑เวลา 13.00 - 17.00 น. โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ เอกชน เกษตรกร…

การประชุมรับฟังความคิดเห็น FTA Thai-EU#1

     กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา จัดการประชุมระดมความคิดเห็น "โครงการศึกษาผลกระทบจากการทำข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป" ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ 2 ชั้น 3…