กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนรับฟังการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “FTA ไทย-EFTA กับโมเดลเศรษฐกิจใหม่หลัง COVID-19”

📣กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนรับฟังการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “FTA ไทย-EFTA กับโมเดลเศรษฐกิจใหม่หลัง COVID-19” 🇮🇸🇱🇮🇳🇴🇨🇭

📍วันจันทร์​ที่ 20 ก.ย. 64
🕑เวลา 13.00 – 17.00 น.

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ เอกชน เกษตรกร นักวิชาการ และภาคประชาสังคมร่วมเป็นวิทยากร พร้อมทั้งทีมวิจัยของสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) นำเสนอผลการศึกษาเรื่องการเจรจา FTA ไทย-EFTA เพื่อเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลายระหว่างสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กกร. หอการค้าไทย-สวิตเซอร์แลนด์ หอการค้าไทย-นอร์เวย์ FTA Watch และสภาเกษตรกร

🗣 ดำเนินรายการโดย ดร. รุ่งทิพย์ โชติณภาลัย

#Thailand-EFTA FTA

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่
🌐 https://www.eventpassinsight.co/mobile/registration/create/ftae/
รับชมผ่านทางระบบ Zoom Webinar และผ่านทาง Facebook กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
https://www.facebook.com/TradeNegotiations/

Leave A Reply

Your email address will not be published.